Marketing

Marketing

In een bedrijf is het inspelen op de wensen en behoeften van de klanten een belangrijk punt. Bedrijven die niet aan marketing doen, gaan vaak tenonder. Tegenwoordig draait alles om geld en geld kun je realiseren door meer klanten aan je te binden en daarvoor is marketing ideaal.
Je gaat na wat de behoeftes zijn van de klanten. Je kan een soort onderzoekje beginnen, bijvoorbeeld 2 nieuwe producten op de markt brengen die niet veel van elkaar verschillen en de 1 aanbieden voor een hoge prijs en dat de prijs later daalt (afroomprijsstrategie). De andere plaats je dan voor weinig geld op de markt en later wordt het bedrag hoger  (penatratieprijsstrategie).